Nyheder fra Altor i året 620 e.O.

SL: SN
Dato: 6. Januar 620
Sted: Baroniet Devorien, Lindenmaar
Begivenhed: Sent på aftenen angribes Hertug Stålhandske og hans 20 mand stærke følge få timer efter at de har forladt Eithel Numôr, Baroniet Devoriens hovedstad. Hertugens følge nedkæmpes og hertugen selv dræbes. Mistanken falder på den mystike mørkemager Avatar, der netop er forsvundet fra sin husarrest i Eithel Numôr. Helten Baron Harkon Nordstjerne, en ven og våbenfælle til Devoriens Baron, forfølger den undslupne mager med en rytterstyrke og opdager derved niddingsdåden.

SL: SN
Dato: 7. Januar 620
Sted: Baroniet Marendis, Lindenmaar
Begivenhed: Ved aftenstide ankommer Baron Harkon Nordstjerne med følge til havnebyen Faldarin. Det mistænkes at niddingen Avatar vil forsøge at slippe bort med et handelskib. Heldigvis er baronens kurérer nået frem i tide og har alarmeret byen. Baron Nordstjerne, der har fulgt drabsmandens spor til Faldarin, tager straks kontakt med den lokale baron - der kort tid efter ankommer med forstærkninger. Niddingen Avatar har hynotiseret en lokal bonde til at hyre en plads på et handelsskib til ham - men planen giver bagslag og fører baronerne til gården hvor mageren har holdt sig skjult. Jagten genoptages og fortsætter natten igennem.

SL: SN
Dato: 9. Januar 620
Sted: Entika, Berendien
Begivenhed: Skarpt forfulgt af Baron Nordstjerne ankommer niddingen Avatar til Entika i en fiskerjolle, kort før byen lukkes for aftenen. Det viser sig hurtigt at være en stor fejltagelse af niddingen at flygte til Entika, da Baron Nordstjerne har gode kontakter ved det Berendiske hof. Byens porte lukkes og byvagten, med hjælp af soldater fra Dronning Melindors personlige vagt samt Hofmageren Hagras, jager Avatar gennem de mørke gader. Det lykkes for niddingen af kæmpe sig ud over bymuren, hvor han angribes af to kæmpemæssige lysende rovfugle. I et forsøg på at undslippe kaster han sig hårdt såret i havet og svømmer nordpå langs kysten. Baron Nordstjerne får dog øje på ham fra bymuren og sender en velrettet pil imod hertugens drabsmand. Desværre lykkes det mørkemageren at med en sidste dødsdømt kraftanstrengelse, sende en dræbende stråle af eksplosivt mørke mod Baron Nordstjerne!

SL: SN
Dato: 11. Januar 620
Sted: Entika, Berendien
Begivenhed: Byen er i sorg. Baron Harkon Nordstjerne, Ridder af Entika følges til sit sidste hvilested af Dronning Melindor af Berendien og Kong Haakon Altas af Lindenmaar, samt store dele af byens befolkning! En stor helt er faldet i kampen mod mørket!

SL: NAHM
Dato: Februar 620
Sted: Entika, Berendien
Begivenhed: Dagen oprandt, hvor slaget om Berendien skulle stå. En kæmpemæssig opstilling af soldater på en flad eng, syd lidt syd for Entika. Den vel nok største samling af soldater set nogensinde på Ereb Altor. I tusindevis af ryttere, bueskytter og fodfolk og hundredevis ja, hvis ikke tusindevis af bannere, der på hver side angav den adelmand el. kaptajn, der ledte den specielle enhed. De Feliciske styrker var i sandhed imponerende med deres elefanter og flotte udsmykkede stridsvogne. Og til antallet var de næsten dobbelt så mange. På den modsatte side stod de zorakinske og berendiske riddere, med deres skinnende rustninger, fyrige stridshingste og deres frygtede lange lanser, hver med deres slægts vimpel på spidsen. Men i det samlede kunne de ikke hamle op med det imponerende syn den feliciske hær udgjorde.
Netop som slaget skulle til at begynde, blev de berendiske rækker åbnet og en lille gruppe mænd, deriblandt et par elvere og en and!!!!, fulgt af en gruppe soldater fra Melindors garde, samt greve Vermil af Zumilla red ind på slagfeltet under hvidt flag. De red helt op til de feliciske styrker og hen til den gruppe af blå riddere, der stod i spidsen. Her holdt de en stor bog op, hvori der fandtes en art blå sten, der skinnede smukt i det klare vejr. Alle de blå riddere steg straks af deres heste og faldt på knæ. Efter at have knælet rejste lederen sig op og talte med nogen i den lille gruppe, hvorpå den person der havde holdt bogen overdragede den til lederen af de blå riddere. Alle de blå riddere steg straks til hest, hvorefter alle 150, de forlod slagfeltet. Der var herefter en tøven blandt de andre feliciske enheder, men kort efter trak de sig også fra slagfeltet.
Spejdere kunne efter kort tid fortælle, at alle feliciske enheder tilsyneladende trak sig ud af Berendien og porten i det erobrede pas blev lukket og kraftigt befæstet.
Der blev herefter holdt en stor fest i Entika, hvor helte fra krigen blev hyllet.
At nogle bønder fortalte om en stor flyvende tingest, med en bold foroven og en kurv forneden var set lidt uden for Entika var der ikke rigtigt nogen der tog notits af. De var sikkert i begejstringen blevet lidt fulde og fortalt en røverhistorie for at imponere nogen soldater.

SL: SN
Dato: 23. Februar 620
Sted: Palinor
Begivenhed: Krigen fortsætter og udfaldet lader til at være givet! Snart vil Palinors hersker være mageren Dakoth. Den sidste større styrke af modstandere mod mageren kæmper desperat for at forsvare Eledains bjergtempel. Ved middagstid d. 23 februar lyder imidlertid alarmsignaler i Dakoths fæstning, hvor mageren selv planlægger krigens sidste faser. Det er tilsyneladende lykkedes for en gruppe eventyrere at trænge helt ind i fæstningen, forklædt som soldater og med forfalskede papirer. En desperat og yderst blodig kamp finder sted ved (og i) barfredens portområde. Det lykkes for en tid eventyrerne at lukke porten til borggården, med ikke uden voldsomme tab. Medens borgens soldater kæmper for at komme igennem de lukkede døre, fortsætter kampene i barfreden. Netop som soldaterne er ved at have brudt døren ned, åbnes den og eventyrernes leder, der kæmper med en mægtig blodig stridshammer, holder et afskåret hovede frem som han påstår er Dakoth! Soldaterne trækker sig tilbage og eventyrerne lukker sig inde i barfreden. Hvad der herefter sker er uvist. En af vagtstyrkens kaptajner tager kommandoen og begynder at bryde ind i borgen - eventyrerne jagtes rundt i barfreden og to nedkæmpes og tages tilfange, medens to andre formår at kommer ud over ringmuren og forsvinder i det snedækkede bjergområde. Samtidig har mørke skyer samlet sig over borgen, et tydeligt tegn på at mageren Dakoth nok ikke er død alligevel. I forvirringen under eftersøgningen af de to sidste indtrængere, lykkes det på mirakuløs vis for de to fanger at undslippe tillige med en tredie fange - kraftfuld magi er uden tvivl blevet benyttet.

SL: SN
Dato: 1. Marts 620
Sted: Palinor
Begivenhed: I en by i det nordlige Palinor, der på Dakoths kommando er ved at blive opført af tusindvis af slaver, afgøres Palinors skæbne. Byens centrale sorte tempel ophører pludselig med at eksistere. Alle udøde i Palinor forsvinder eller falder sammen. Dakoths frygtede sorte generaler opløses på mystisk vis. Lejesoldatshærene, trækker sig hastigt ud af konflikten, med det gods det er lykkedes dem at tilrane sig. Hvad der er sket i det mørke tempel er uvist, men sikkert er det at Dakoths terrorvælde er forbi. Alt dette fordi en tapper jæger ofrede sit liv i kampen mod ondskaben! Den 1. Marts er fremover kendt som Skt. Castors dag i Palinor! De tapre eventyrere, der kæmpede ved hans side, hyldes af befolkningen og adles for deres indsats!

SL: PB
Dato: 3. Marts 620
Sted: Fristaden
Begivenhed: I fristaden bliver den respekterede og af fyrsten foretrukne urtehandler "Faust Corbin's urter og Ranker" offer for hvad der antages at være et koldblodigt mord. Butikken brænder ned på forunderlig vis og det konkluderes at der er tale om en grov forbrydelse. Begravelsen af Fauts Corbin's jordiske rester (7/3 620) overværedes af fyrsten selv, der udtaler "denne handling ville ikke stå ustraffet hen"
Misgerningen betyder ydermere at fristaden ikke i de kommende måneder kan forsyne rejsende med droger og urter.

SL: PB
Dato: 10. Marts 620
Sted: Fristaden
Begivenhed: Med fyrstens direkte og personlige indvolvering i sagen er der blevet spekuleret i hvorvidt fyrsten kan leve op til sine hårde ord .. men disse spekulationer får en ende da fyrsten, kun 3 dage efter begravelsen kan præsenterer den skyldige .. som desværre under anholdelsen satte sig til modværge og døde af sine kvæstelser pådraget i den anledning. Nidringen var en kending af politiet - en kujonagtig tyv, en hanrej og fej lønmorder.

SL: PB
Dato: 12. April 620
Sted: Asklund, nær Fristaden
Begivenhed:Fra byen Asklund (beliggende nord for Fristanden) forlyder det at de stedlige dværge er i oprør efter gravraning i en af de deres faldne høvdinges sidste hvilested. Den lokale lensherre udtaler at denne har været i kontakt med eventyrer der med påskud som fredens venner - påtog sig hvervet at undsøge graven - men at disse øjensynligt har taget sig rollen som gravskændere. Dvægene er bekendt med disse eventyreres indentitet og søger "fredelige forhandlinger på en øde mark"
Der eksisterer en spændt atmosfære i området mellem dværge og mennesker indtil disse gravskændere er fanget og bragt til strafudmåling.

SL: SN
Dato: Ultimo April 620
Sted: Frimbole olvi, Saphyna, Trakorien
Begivenhed: Efter at Kansler Ditlev af Zorakin og Exarken i Ekeborg har udlovet vældige dusører for informationer der kan føre til pågribelse af Dæmonen Jehan, bliver der stor interesse for Jehans sekundant fra duellen i Mehir Natchak, Morac Cereval. Efter at have været sporløst forsvundet i månederne efter duellen dukker han pludselig op i Trakorien, hvor både Den Lysende Vej, samt flere dusørjægere forsøger at få fat i ham. I den forbindelse bortføres Morac, men genfindes hurtigt af sine rejsefæller samt ordensmagten - en kardisk riark bortvises fra Trakorien i forbindelse med opklaringen af sagen.

SL: SC
Dato: 14. Juni 620
Sted: Pendon
Begivenhed: Fra hovedstaden spredes den gode nyhed hastigt, at Kanslerens hustru har født et velskabt pigebarn. I Pendon festes der på gader og torve natten igennem. Adelen ånder for en tid lettet op, ved nyheden om at det ikke var et drengebarn. Ryttere sendes ud fra Pendon med bud om den glædelige begivenhed og i dagene fremover spreder festlighederne sig til hele landet.

SL: SN
Dato: 1. Juli 620
Sted: Pendon
Begivenhed: Klokkerne kimer over Pendon. I katedralen samles rigets spidser til dåben af Kanslerparrets førstfødte. Pigebarnet velsignes af Exarken og døbes "Justine Trebene Hargosøn". Folket jubler og der festes i byens gader og rundt om i landet. I tiden herefter forekommer pigenavnet Justine ved talrige dåbshandlinger rundt om i Zorakin. Der spekuleres i de højere kredse om Kansleren vil lave en ændring i rigets love, således at Justine vil kunne regere Zorakin - en lov der vil forsvage den stadig forsvundne Jehan Imrahils krav på tronen! Eller skal Zorakin stadig vente på et drengebarn?

SL: SN
Dato: Ultimo Juli 620
Sted: Nohstril
Begivenhed: Byvagten i Nohstril advarer de nærliggende fiskerbyer, samt rejsende der færdes til lands i bjergene omkring byen. En Minotaur er set i området og siges at have nedkæmpet en større bevæbnet styrke - færdsel i bjergene sker på eget ansvar indtil byvagten har fået dræbt dette monster.

SL: SN
Dato: 2. August 620
Sted: Nohstril
Begivenhed: I forbindelse med overrækkelsen af en række æresbevisninger til Nohstrils fremmeligste håndværkere, den såkaldte "Omurtaag"-pris, myrdes femhusrådets udsending midt under ceremonien. Kort efter arresteres to personer der menes at stå bag, men det lykkes dem (med brug af magtfuld magi) at undslippe ordensmagten. En af bagmændene viser sig at være Morac Cereval, der i et forsøg på at hjælpe sine medskyldige i at undslippe, dræber en officer fra Velfærdserkisatet på åben gade. Han nedkæmpes af en deling vagter og kastes i fængsel.

SL: SN
Dato: 3. August 620
Sted: Nohstril
Begivenhed: Tidligt om morgenen kundgøres det at Morac Cereval vil blive henrettet for sine forbrydelser ved middagstid. En stor menneskemængde samles ved skafottet for at overvære den store begivenhed. Det lykkes dog Morac Cerevals medskyldige, ved hjælp af snedigt forfalskede pergamenter, at befri ham - det kommer til voldsom kamp med byvagten og under et forsøg på at nå ud af byen, rammes Morac af en pil i hovedet. Et sår som bueskytten mener må have været dræbende. Niddingene tager tilflugt i Nohstrils katakomber og en storstilet eftersøgning stables på benene. I forbindelse med eftersøgningen ønsker byvagten at tale med alle der har information om en Ridder Sehran, der er set i selskab med Morac. Desuden omdeles beskrivelser af en ældre herre, en kriger og en sort ulv - der alle menes at have forbindelse til mordene.

SL: SN
Dato: August 620
Sted: Efaro
Begivenhed: Al kontakt med de tre byer Caserta, Otrano og Lentini beliggende ca. 150 km fra Efaros vestkyst ophører pludseligt. De indfødte flygter fra området i stor stil og taler om at onde ånder har overtaget byerne. Skt. Williamsordenen, som har en borg beliggende i Caserta, har sendt patruljer ud for at undersøge problemet - Prior Faldrin Grotenfelt (øverstkommanderende i ordenens borg i Akra) mener at problemet måske kan skyldes insektoidstammer i området.

SL: SN
Dato: Oktober 620
Sted: Efaro
Begivenhed: En deling riddere fra Skt. Williamsordenen når, uden at møde modstand, frem til Caserta og finder byen udbrændt - uden overlevende. Tilsyneladende har de aggressive insektoidstammer forladt området. En lille gruppe eventyrere, der har passeret igennem området, meddeler at byen har været ramt af en smitsom pest. Den lokale kommandant på byens borg har tilsyneladende valgt at lukke byens porte i et forsøg på at begrænse pesten - og derefter muligvis sat ild på byen. Rygter i Akra vil vide at der var tegn på at soldaterne i byen har kæmpet mod byens mange pilgrimsrejsende og andre civile, for at holde dem i byen. Den Lyse Hånd forventes at undersøge sagen til bunds. To andre småbyer i området blev også fundet tomme. Otrano stod som en spøgelsesby, uden indbyggere og uden spor af kamp. Hvor Lentini tilligere lå, var blot et stort krater tilbage, som efter en voldsom eksplosion. Her blev dog fundet spor at insektoider.

SL: SN Nyt
Dato: 01-03.11.620
Sted: Nohstril, Erebos
Begivenhed: Sent på aftenen eskorteres en chebeck ind i Nohstril havn af en krigsgalaj, med en mager fra den Ottefaldige Vejs Hus ombord. Nogen tid efter ankomsten til toldboden opstår der tumult på kajen ved det nys ankomne skib. Ombord på skibet befinder sig bla. "Ridder" Sehran, der sammen med flere andre, er efterlyst i forbindelse med mordet på en repræsentant fra Femhusrådet i begyndelsen af august. Tre grupper - en gruppe svært bevæbnede dværge, en gruppe magere og en gruppe "embedsmænd" fra Velfærdserkisatet - skændes højlydt om hvem der skal tage hånd om de efterlyste (en af de rejsende i "Ridder" Sehrans selvskab er en dværgsmed, som dværgene straks kræver udleveret). Efter lang tids "forhandling" føres skibets passagerer bort af magerne. Få dage efter kundgøres det at Ridder Sehran og hans rejsefæller er udskyldige i sagen om det førnævnte mord. Rygtet vil dog vide at Velfærdserkisatet ikke er tilfreds med den afgørelse.....

SL: SN
Dato: 19.12.620
Sted: Baroniet Jamil i Kongeriget Lindenmaar
Begivenhed: Voldsomme hændelser udspiller sig denne dag i baroniets hovedby Karandil. Overlevende fortæller, at der ud på eftermiddagen udbrød kamp på baronens borg, hvor kongen var gæst, kort efter at tre dussin ryttere var ankommet til borgen. Det kongelige banner blev rejst i et af befæstningens hjørnetårne, der tilsyneladende blev angrebet af den lokale baron og de nyligt ankomne styrker. Ved aftenstide tog kampen en helt ny drejning, da en hær af monstre, i ly af snestormen, trængte gennem byporten og over murene. Store dele af byens borgere blev brutalt slået ihjel af de dæmoniske væsner. Ubekræftede rygter fortæller at baron Artuan af Devorien og Nellike Sølvelver var involveret i kampene. En ung knægt fra byen påstår ligefrem at have hjulpet Nellike med at få en besked bragt til kongen aftenen før. Det eneste der reddede byen fra at blive totalt udslettet var den mirakuløse ankomst af et stort antal sølvelvere, der med buer og kraftfuld magi trængte dæmonerne bort. Hvis rygterne taler sandt er det første gang i over et år, at der er nyt om de store helte Artuan og Nellike.

SL: SN
Dato: 22-25.12.620
Sted: Kongsborgen Brattinghus, Lindenmaar
Begivenhed: Kong Atlas d. 1 af Lindenmaar når, efter af have overlevet et attentatforsøg i byen Karandil, tilbage til sin borg Brattinghus. Det viser sig hurtigt at attentatforsøget blot var en del af en større plan, da en hær ledet af den unge hertug Stålhandske kort tid efter omringer Brattinghus. Efter en dramatisk kamp, hvor det lykkes en kongetro rytterstyrke at nå indenfor murene for næsen af hertugens styrker, indledes en belejring. Den unge hertug kræver at kongen overgiver kongemagten til ham - hvis det sker vil han skåne folkene i by og borg. På belejringens 3. dag udfordrer Kong Atlas hertugen til duell på liv og død - hvis han ønsker Lindenmaars krone må han møde kongen med lanse og håndvåben. Udfordringen accepteres og i løbet af dagen d. 25 december 620 e.O. rydes et område mellem Brattinghus og den belejrende hær. Om aftenen, på en kampplads oplyst af hundredevis af fakler, med de to hære og byens beboere som tilskuere, står de to modstandere overfor hinanden. Duellen indledes til hest og iført tunge, skinnende rustninger brager de to ryttere på deres stridshingste mod hinanden. Lanse efter lanse brydes, uden at nogen af de to kæmper synes at få overtaget. Med et mægtigt stød, der splintrer hertug Stålhandskes skjold og kaster ham til jorden, får kongen overtaget. Inden han når at udnytte situationen er hertugen kommet på benene igen og kampen fortsætter til fods. Kongen kæmper med sværd og skjold og er tydeligvis mere kyndig i våbenbrug end hertugen, men hans sværd formår ikke at trænge igennem dennes kraftige panser. Hertugen, der kæmper med en hjælmknuser, formår derimod ikke at komme forbi kongens parader. Kampen fortsætter længe og udmattelsen begynder at påvirke de to krigere. Det lykkes kongen at trække blod flere gange, men hertugens fortsatte angreb viser, at det kun er små skader. Endelig lykkes det Stålhandske at trænge forbi kongens skjold og da hjælmknuseren tungt rammer kongens hoved, frygter de kongetro det værste. Et øjeblik sortner det for kongens øjne, men hans kamperfaring fra de mange eventyr før han besteg tronen, bringer ham hurtigt tilbage i kampen. De to stridsmænd cirkler om hinanden og søger åbninger i modstanderens forsvar. Trætheden tynger ben og sværdarm og tempoet i kampen mindskes gradvist. Hertugen mærker efterhånden også virkningen af de skader kongen har tilføjet ham og kaster sig ud i en serie kraftfulde angreb. Med ét er det forbi. Kongens skjold blokerer et angreb og øjeblikket efter finder hans sværd en åbning i hertugens rustning. Kongens klinge glider ind til grebet. Et jubelråb rejser sig fra byen og hylder duellens sejrherre: Kong Atlas d. 1 af Lindenmaar.

SL: SN Nyt
Dato: 24.12.620
Sted: Overalt på Ereb
Begivenhed: På denne dag, hvor de Etin-tro fejrer profeten Odo´s fødsel, mærker mægtige magere, sandsigere, synske og profeter at en skygge falder over Ereb. Et ondt varsel der taler om hårde tider på vej!

SL: PB
Dato: 26.12.620
Sted: Berendien, nær Entika
Begivenhed: Det berendiske kongehus anerkender en mindre gruppe sande helte som tilsyneladende har forpurret en mægtig dæmon i at betræde denne verden. Gennem snarrådig indsats lykkedes det en gruppe eventyrer med den store helt Styrbjørn i spidsen, at nedkæmpe en gruppe dæmonyngel, som prøvede at føre deres ugudelige leder ind i denne verden. Til alt held blev deres nedrige planer opdaget og kuldkastet af Styrbjørn, Cedrik Nordenheim og Montrina del Tonsorador. Deres indædte kampe for verdens rette tilstand kostede desværre livet for 2 af deres frænder som modigt ofrede deres liv for sagen, nemlig den skriftkloge Arithon Kha-Taro og elveren Perikles.

Begivenheden har tilsyneladende fundet sted i området mellem Kandra og Entika. Det berendiske kongehus vil straks sende en mindre styrke For at komme til bunds i denne sag.

SL: SN Nyt
Dato: 27.12.620
Sted: Kongsborgen Brattinghus, Lindenmaar
Begivenhed: Efter Kong Atlas´ sejr i duellen mod den unge Hertug Stålhandske, mødes kongen denne dag med forhandlere fra den belejrende hær. Resultatet af forhandlingerne bliver, at de oprørske adelmænd får lov til at beholdes deres jorder og privilegier mod, at de sammen med resten af den lindenmarske adel sværger troskab til kongen ved en højtid den 15. januar, år 621 e.O. Endvidere går der rygter om at kongen har indvilliget i at gifte sig ind i den lindenmarske højadel. Efter forhandlingerne afslutning bryder den belejrende hær op.

SL: SN Nyt
Dato: 29-30.12.620
Sted: Eithel Numôr, Baroniet Devorien
Begivenhed: Det forlyder nu med sikkerhed, at de store helte Artuan af Devorien og Nellike Sølvelver er tilbage! Begge er set ankommet til Baron Artuans borg, hvor de har holdt lange møder med den berendiske hofmager Hagras, en lokal munk og en nyligt ankommet person af særegen karakter. Rygter fra baronens borg vil vide, at Artuan ikke mere bærer sit flammende sværd, Ardor, ved sin side, men istedet har bevæbnet sig med sit gamle sværd - den natsorte jernbider, Nabakos. På årets næstsidste dag forlader Artuan, Nellike samt den mystiske personage, der antages at være en troldmand, igen Devorien og flyver sydpå båret af de smukke pegasi.